Thực Đơn : bún thịt nướng

Bún thịt nướng giá 30.000 đồng.

HÀ NỘI: BÚN THỊT NƯỚNG TẨM MẬT ONG Ở HOÀNG QUỐC VIỆT NGON MIỄN CHÊ

Bún thịt nướng ở đây tẩm mật ong nên ngon một vị ngon độc đáo và cực khác […]