Thực Đơn : cá lăng

CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT GIÒN TAN

CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT GIÒN TAN

Cá lăng nướng muối ớt giòn tan thơm nồng làm cho bất cứ ai dùa chỉ một lần thưởng […]