Thực Đơn : canh ngao

CANH BẦU NẤU NGAO- VỢ NẤU CHỒNG KHEN

CANH BẦU NẤU NGAO- VỢ NẤU CHỒNG KHEN

Nếu như râu tôm nấu với ruột bầu “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” thì canh […]