Thực Đơn : chả cốm

Thu đến làm chả cốm ăn chơi

Thu đến làm chả cốm ăn chơi

Thu đến cũng là lúc các gánh cốm rong xuất hiện trên những con phố của Hà Nội, […]

 
Chả cốm ngon khỏi chê

Chả cốm ngon khỏi chê

Mùa thu đến ta lại bắt gặp trên phố vài gánh cốm  rong, cốm có thể làm được […]