Thực Đơn : chả tôm

CHẢ TÔM KHOAI MÔN CHAY RÒN RỤM THƠM NGON

CHẢ TÔM KHOAI MÔN CHAY RÒN RỤM THƠM NGON

Chả tôm chay mà hương vị y hệt đồ mặn, thơm ngon ròn rụm cắn miếng chả mà […]