Thực Đơn : chiên xù

ĐỔI GIÓ VỚI KHOAI SỌ BỌC THỊT CHIÊN XÙ

ĐỔI GIÓ VỚI KHOAI SỌ BỌC THỊT CHIÊN XÙ

Món này lạ lạ hay hay chắc chắn cà bé yêu và người lớn cũng đều thích mê. […]