Thực Đơn : chọn bát đĩa

Chọn ly, cốc cho đúng loại đồ uống để đãi khách

Chọn ly, cốc cho đúng loại đồ uống để đãi khách

Mối loài đồ uống có hương vị , màu sắc riêng để cảm nhận tốt nhất hương vị […]