Thực Đơn : cua khìa

CUA KHÌA DỪA NƯỚC ĐỒNG KHỞI

CUA KHÌA DỪA NƯỚC ĐỒNG KHỞI

Hai loại thực phẩm : của khìa, dừa nước kết hợp với nhau tạo nên một hương vị […]