Thực Đơn : gỏi bắp bò

Làm gỏi bắp bò khai vị cho bữa ăn ngon miệng

Làm gỏi bắp bò khai vị cho bữa ăn ngon miệng

Thịt bò có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhất là phần bắp. Phần bắp có đầy đủ thịt, […]