Thực Đơn : lòng trắng bánh chiffon

Bánh Chiffon kẹp mứt ăn mãi không chán

Bánh Chiffon kẹp mứt ăn mãi không chán

Chiếc bánh chiffon kẹp mứt vàng dịu mềm thơm, cùng ít mứt dâu ngọt nhẹ, khiến cho vị […]