Thực Đơn : măng

ĂN NGON VỚI MÓN VỊT XÀO MĂNG TRÚC

ĂN NGON VỚI MÓN VỊT XÀO MĂNG TRÚC

Vịt rất “ưa” măng trúc, khi nấu măng vịt mất hẳn mùi hôi, thịt vịt mềm và thơm […]