Thực Đơn : bán cá trứng

Cá trứng kho tộ theo cách của riêng bạn

Cá trứng kho tộ theo cách của riêng bạn

Cũng là cá trứng kho tộ nhưng trước khi kho bạn nướng qua ăn chắc thịt và thơm ngon hơn […]