Thực Đơn : bò viên lý chính thắng

Bò viên chiên giản dị ngon cơm

Bò viên chiên giản dị ngon cơm

Nguyên liệu và cách làm không có gì phức tạp hay cầu kì hương vị lại thơm ngon […]