Thực Đơn : cà bung

DÂN GIÃ VỚI CÀ TÍM NẤU BUNG

DÂN GIÃ VỚI CÀ TÍM NẤU BUNG

Món cà tím bung mềm nhừ tan  trong miệng lại thêm mùi thơm của tía tô cái chua […]