Thực Đơn : cách làm tàu hủ nước đường bằng đường nho

Công thức làm tàu hũ non sốt thịt bằm

Công thức làm tàu hũ non sốt thịt bằm

Tàu hũ ( đậu hũ non ) là một thực phẩm vừa mát vừa mềm mà lại tốt […]