Thực Đơn : canh bầu nấu ngao

Canh bầu nấu ngao – Vợ nấu chồng khen

Canh bầu nấu ngao – Vợ nấu chồng khen

Nếu như râu tôm nấu với ruột bầu “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” thì canh […]