Thực Đơn : Canh cá lóc củ từ

Canh cá lóc củ từ thơm ngọt

Canh cá lóc củ từ thơm ngọt

Cá lóc tuy làm khó, nhưng nếu biết chế biến sẽ trở thành món ăn cao lương mĩ […]