Thực Đơn : canh đuôi lợn

Canh đuôi lợn nấu củ dền

Canh đuôi lợn nấu củ dền

Đuôi lợn rất dễ mua ở ngoài chợ, phần đuôi cũng có nhiều thịt, giòn giòn nên rất […]