Thực Đơn : làm món bồ câu hầm thuốc bắc hạt sen

Công thức hướng dẫn làm món bồ câu hầm thuốc bắc hạt sen

Công thức hướng dẫn làm món bồ câu hầm thuốc bắc hạt sen

Trong y học cổ truyền dùng chim bồ câu non (ra ràng), dưới 1 tháng tuổi làm vị […]