Thực Đơn : món ngon việt

THỊT BA CHỈ SỐT MẬT ONG ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM

THỊT BA CHỈ SỐT MẬT ONG ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM

Trời mưa mà có đĩa thịt ba chỉ sốt mật ong ăn cũng với cơm thì thật là […]