Thực Đơn : ngao sốt chua ngọt

Cách làm ngao sốt dầu hào thơm nức mũi

Cách làm ngao sốt dầu hào thơm nức mũi

Ngao thường được chế biến theo nhiều cách như: hấp, nấu canh,… rất mát và bổ. Ngao sốt […]