Thực Đơn : ngao sốt thái

Cách làm ngao sốt dầu hào thơm nức mũi

Cách làm ngao sốt dầu hào thơm nức mũi

Ngao thường được chế biến theo nhiều cách như: hấp, nấu canh,… rất mát và bổ. Ngao sốt […]