Thực Đơn : vịt quay

ĐÙI VỊT RÁN THƠM NGON BÉO NGẬY

ĐÙI VỊT RÁN THƠM NGON BÉO NGẬY

Bữa cơm có thêm đĩa đùi vịt rán chiên thơm ngon béo ngậy cắn ngập răng thì đúng […]