Thực Đơn : xâu bánh bi Ba tư

Mê mẩn với xâu bánh bi Ba Tư

Mê mẩn với xâu bánh bi Ba Tư

Bánh bi có hình dạng như những viên bi, được chiên vàng giòn và tẩm đường  rồi xiên […]