Thực Đơn : xơ mít

THỊT BA CHỈ KHO XƠ MÍT MÓN ĂN GÂY THƯƠNG NHỚ

THỊT BA CHỈ KHO XƠ MÍT MÓN ĂN GÂY THƯƠNG NHỚ

Thịt ba chỉ kho xơ mít , Đây là một món ăn dân giã của người miền Trung, […]