Thực Đơn : xoong thủng chảo thủng

Làm sạch xoong , chảo khi bị cháy

Làm sạch xoong , chảo khi bị cháy

Xoong , chảo bị cháy , bạn đã ngâm nước cọ rửa nhưng phải đợi thời gian quá […]